مسیر سبز
مسیر سبز

بدهی 12 میلیاردی دانشگاه مازندران ایسنا: رییس دانشگاه مازندران بااشاره

بدهی 12 میلیاردی دانشگاه مازندران
ایسنا: رییس دانشگاه مازندران بااشاره به بدهی 12 میلیاردی دانشگاه، گفت:‌ ما امروزه وارث این بدهکاری هستیم که برای دانشگاه مازندران بدهی سنگینی است و برای رفع ان باید دو راه حل در آمدزایی و کنترل هزینه ها را در پیش بگیریم.

فخرالدین اصغری آقمشهدی در نشست خبری با رسانه‌های گروهی که 14مرداد ماه در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد ، با اشاره به فعالیت های دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: دانشگاه مازندران قطب آموزش عالی استان است که از لحاظ رتبه علمی آکادمیک دارای رتبه 18 بین دانشگاه های علوم تحقیقات و فناوری و رتبه 24 بین تمامی دانشگاه های آزاد و ... را احراز کرده است.

وی اظهار کرد: امروزه دانش و تولید علم سهم بنیادین در میزان قدرت و منزلت کشور ها به حساب می آید و توسعه یافتگی جوامع با گستره دانش پایه ای آنها سنجیده می شود،جامعه باید دانش پایه و دانشگاه جامعه محور باشد ،از آمیزش های این دو می توان به رفع چالش های جامعه پرداخت.

رییس دانشگاه مازندران با بیان اینکه تخصیص بودجه امسال نسبت به سال گذشته بهتر شده است ادامه داد: در مورد بودجه عمرانی باید بگویم که هنوز بعد از گذشت پنج ماه این بودجه تخصیص داده نشده است .

وی به ایجاد کانون خیرین در دانشگاه مازندران اشاره کرد و گفت: ایجاد کانون خیرین بحثی است که در دانشگاه صورت پذیرفته است و اساسنامه آن تنظیم شده است. امیدواریم بتوانیم با تشکیل این کانون، اذهان خیرین را به این کانون جلب کنیم و ازاین طریق بتوانیم با ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه مازندران سرویس دهی خوبی برای دانشجویان دانشگاه مازندران و فرا تر از آن را در دانشگاه های دیگر استان داشته باشیم .

اصغری اقمشهدی درباره عزل و نصب معاونان و مدیران دانشگاه اذعان داشت : تمامی عزل و نصب ها بر اساس قانون صورت پذیرفته است که برخی ازتغییرات مدیریتی بر این اساس بوده است که مامور به خدمت در این دانشگاه بوده و ماموریتشان تمام شده است ، برخی بنا بر دلایل شخصی خودشان استعفا دادند و ما جایگزین برایشان گذاشتیم و در برخی از موارد عزل و نصب روسای دانشکده ها به روش دموکراسی وبر اساس آرای هیات علمی آن دانشکده ها صورت پذیرفت و روسای چند دانشکده هنوز در پست خود ابقائ هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید