هر روز!
هر روز!

برای اتصال به بانک در سایتم از چه آدرسی بعنوان SQL

برای اتصال به بانک در سایتم از چه آدرسی بعنوان SQL

برای اتصال به بانک در سایتم از چه آدرسی بعنوان SQL استفاده کنم؟

: برای اتصال به بانک در سایتم از چه آدرسی بعنوان SQL استفاده کنم؟
برای اتصال به بانک اطلاعاتی mssql در سایتهایی که بر روی سرورهای ویندوز با کنترل پنل Helm میباشد کافیست از آدرسهای زیر استفاده شود:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید