هر روز!
هر روز!

برای ارسال نام خود به ماه اینجا را کلیک کنید!!

برای ارسال نام خود به ماه اینجا را کلیک کنید!!
ناسا از همه ی افراد در تمام رده های سنی دعوت می کند که با فرستادن اسامی خود، سوار بر فضاپیمای اکتشافی ماه، به سفر کاوشی به کره ماه بپیوندند.
در حال حاضر انجمن سیاره ای آمریکا با سازمان فضایی ناسا و آزمایشگاه فیزیک کاربردی جان هاپکینز در جمع آوری اسامی به منظور ارسال آن ها به همراه «مدارگرد اکتشافی ماه» (LRO) همکاری می کند.
 
وب سایت «نام خود را به ماه بفرستید» (Send your name to the moon) به همه، این امکان را می دهد تا در کاوش ماه شرکت کنند و نامشان را تا سال های آینده در مداری به دور ماه قرار دهند. در این سایت شرکت کنندگان می توانند اطلاعات خود را ثبت کرده و گواهی ثبت نام را دریافت و چاپ کنند. پایگاه اسامی را روی یک ریز تراشه که در فضاپیما نصب خواهد شد، قرار می دهد. آخرین مهلت برای ثبت اسامی تا تاریخ 7 تیر 1387 است. پس عجله کنید!
 
http://lro.jhuapl.edu/NameToMoon/
 
 
«کیتی پدی»(Cathy Peddie) ، نماینده ی مدیر پروﮋه ی LRO در مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا، گفت: "هر کسی که نام خود را به ماه می فرستد ،همانند من، عضوی از کاوش های بعدی ماه می شود. مأموریت LRO اولین گام در برنامه های ناسا به منظور بازگرداندن انسان ها به ماه تا سال 1399 است و نام شما می تواند زودتر به آنجا برسد. جالب نیست؟"
مدارگرد که از شش وسیله ی آزمایشگاهی و یک تکنولوﮊی نمایش تشکیل شده است، اطلاعات جامعی فراهم خواهد کرد که تاکنون از ماه گزارش نشده است. این مأموریت به انتخاب مکان های بی خطر برای فرود مطمئن انسان و شناسایی منابع ماه می پردازد. همچنین بر چگونگی تأثیر تابش محیطی ماه روی انسان ها مطالعه خواهد کرد. این فضاپیما اطلس جامعی از خصوصیات و منابع ماه ایجاد می کند که در طرح های ناسا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و باعث پیشرفت در تحقیقات مربوط به ماه خواهد شد. برنامه ی زمان بندیLRO  برای پرواز، اواخر سال 1387 است. وب سایت نام خود را به ماه بفرستید یک تلاش مشترک میان ناسا, انجمن سیاره ای و آزمایشگاه فیزیک کاربردی جان هاپکینز است. نام خود را امروز به ماه بفرستید.
نوشته: سارا تربتیان  
 
 
به نقل از:
http://nojumnews.com/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید