مسیر سبز
مسیر سبز

برای اولین بار یک سرخپوست «قدیس» شد خبرگزاری ایسنا: در

برای اولین بار یک سرخپوست «قدیس» شد 
 خبرگزاری ایسنا: در

برای اولین بار یک سرخپوست «قدیس» شد
خبرگزاری ایسنا: در حالی که کلیسای کاتولیک به دنبال مقابله با روند رو به رشد سکولاریسم در غرب است، پاپ بندیکت شانزدهم هفت قدیس جدید از جمله نخستین قدیس‌ از میان سرخپوستان آمریکا را انتخاب کرد. «کاتری تاکاکوویتا» که به «زنبق موهاکها» نیز معروف است، مدت چندین قرن سمبل امید بومی‌های آمریکا بوده طی مراسمی در میدان سنت پیتر واتیکان، مقام قدیسی دریافت کرد.پاپ بندیکت شانزدهم سپس با ایراد موعظه با ستایش از این هفت قدیس جدید گفت که آنها زندگی‌شان را در ایثار کامل برای خدا و خدمت سخاوتمندانه به برادرانشان سپری کرده‌اند.

نزدیک به 80 هزار مسیحی از چند کشور جهان از جمله بومی‌های آمریکا در میدان سنت پیتر گردهم آمده‌ بودند.این هفت قدیس جدید شامل یک مبلغ فرانسوی در ماداگاسکار، یک مبلغ فیلیپینی که در سن 17 سالگی جان خود را از دست داد، یک مهاجر آلمانی در آمریکا و همینطور یک راهبه اسپانیایی حامی حقوق زنان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید