مسیر سبز
مسیر سبز

برای پرداخت اجاره بها می توانید وام بگیرید براساس

برای پرداخت اجاره بها می توانید وام بگیرید 
 براساس

برای پرداخت اجاره بها می توانید وام بگیرید
براساس گزارشهای میدانی، برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری با ورود به بازار اجاره بها اقدام به ارایه وام ودیعه مسکن برای مسکن‌های اجاره‌ای می‌کنند.

هرچند که در گذشته های دور اجاره نشینی را خوش نشینی می دانستند اما چند سالی است که اجاره نشینی به کابوس مستاجران تبدیل شده است و اغلب اقشار مردم قادر به پرداخت هزینه های سنگین اجاره نشینی نیستند.

افزایش 20 درصدی اجاره بها درتابستان سال گذشته و صعود قیمتها دربهار امسال، بازخوردهای زیادی را در بخشهای مختلف کشور به همراه داشت که احکام تعزیراتی، تعیین حداکثر 7 تا 9 درصد افزایش قیمت و دستور رئیس جمهور برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان تهران از جمله این واکنشها بود.

در این میان افرادی که بازهم از گرانی اجاره بها ابراز نگرانی می کنند، مستاجران هستند زیرا رقمهای فعلی اجراه بها برای آنان قابل پرداخت نیست و حتی در سالهای گذشته هم این قشر از گرانی اجاره بها ابزار نگرانی می کردند.

اما شیوه جدیدی که در برخی از مسکن های اجاره ای از سوی مالکان و یا بنگاه های املاک مطرح شده، وام ودیعه مسکن برای مسکن اجاره ای است که می تواند کمک زیادی به مستاجران کند به طوری‌که متقاضیان می توانند درصورت اجاره این واحدها و یا به صورت آزاد وام ودیعه مسکن را از یکی از موسسه های مالی دریافت کنند.

البته ارایه وام در کنار نام مسکن کمی تامل برانگیز است و به نظر می رسد که راهکار برخی از موسسه های مالی و اعتباری جدید برای جذب سپرده گذاری است. در واقع بازار مسکن آنقدر برای بازار مالی کشور جذاب شده است که موسسه های مالی و اعتباری که هرروزه هم به تعدادشان افزوده می شود برای جلب مشتری، بازار مسکن را انتخاب کرده اند.

وام ودیعه مسکن به همه افراد پرداخت می شود
در این رابطه با یکی از آگهی های نیازمندی های روزنامه که در میان حجم انبوه آگهی مسکن های اجاره ای گم شده است، تماس می‌گیریم. خانمی از آن سوی خط جواب می دهد و می گوید که مسکن اجاره ای نداریم و فقط برای وام ودیعه مسکن فعالیت داریم.

این درحالی است که در آگهی این شرکت ذکر شده که مسکن با وام ودیعه اجاره داده می شود. وی مدارک لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن را مانند شرایط بانکی اعلام می کند و داشتن ضامن کارمند، کاسب یا بازنشسته را الزامی می داند.

وی اعلام می کند که برای دریافت این وام باید یک فقره چک یا کسر از حقوق هم داشته باشید و وام را در 36 ماه با ماهیانه 175 هزار تومان بپردازید. وی سقف این وام را 10 میلیون تومان عنوان می کند و می افزاید: سود وام ودیعه مسکن 14 درصد است و از یکی از موسسه های مالی و اعتباری تامین می شود. یکی از مزیتهای این وام این است که بصورت آزاد به تمام افرادی که شرایط مورد نظر را داشته باشند، ارایه می شود و تنها مختص به اجاره نشینان نیست.

منبع: خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید