مکان یار
مکان یار

برج چاه ریگ آدرس: ایران - یزد - عقدا روستای چاه

برج چاه ریگ
آدرس: ایران - یزد - عقدا روستای چاه ریگ

برج چاه ریگ مربوط به اواخر دوره صفوی تا افشار است که در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۷۳۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید