مسیر سبز
مسیر سبز

برنامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا خبرگزاری فارس: و

برنامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا
خبرگزاری فارس: و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این رقابتها از 10 تا 20 اردیبهشت 93 در هوشی مینه ویتنام برگزار می شود و ایران در گروه دوم با تیم های استرالیا، چین و اندونزی همگروه شده است. در گروه اول تیم های ویتنام، کویت، تاجیکستان و عراق، در گروه سوم تیم های تایلند، لبنان، چین تایپه و مالزی و در گروه چهارم تیم های ژاپن، قرقیزستان، ازبکستان و کره جنوبی قرار گرفته اند.

برنامه کامل رقابت‌ها شرح زیر است:

مرحله گروهی

گروهA

بازی1 - 10/2/93: کویت – تاجیکستان، ساعت  12:30

بازی 2- 10/2/93: ویتنام – عراق، ساعت 15:30

بازی 3 – 12/2/93 :  عراق – کویت ، ساعت 12:30

بازی 4 - 12/2/93: تاجیکستان – ویتنام، ساعت  15

بازی 5 – 14/2/93 : ویتنام – کویت، ساعت 15

بازی 6 – 14/2/93تاجیکستان – عراق، ساعت 15

 

گروه B

بازی 7 – 10/2/93 : ایران – اندونزی، ساعت 12:30

بازی 8 – 10/2/93 : استرالیا – چین، ساعت 15:30

بازی 9 – 11/2/93 : اندونزی – استرالیا، ساعت 12:30

بازی 10- 11/2/93 : چین – ایران، ساعت 15

بازی 11- 14/2/93 : ایران – استرالیا، ساعت 12:30

بازی 12-14/2/93: چین  - اندونزی، ساعت 12:30

گروه C

بازی 13- 11/2/94 : تایلند – مالزی، ساعت 12:30

بازی 14: 11/2/94 : لبنان – چین تایپه، ساعت 15

بازی 15 – 13/2/93: مالزی – لبنان ، ساعت 12:30

بازی 16 – 13/2/93 : چین تاپیه – تایلند، ساعت 15

بازی 17 – 15/2/93: تایلند – لبنان، ساعت 12:30

بازی 18- 15/2/93 : چین تایپه – مالزی، ساعت 12:30

گروه D

بازی 19 – 11/2/93 : ژاپن – کره جنوبی، ساعت 12:30

بازی 20 – 11/2/93: قرقیزستان – ازبکستان،  ساعت 15

بازی 21: 13/2/93 : کره جنوبی – قرقیزستان، ساعت 12:30

بازی 22 – 13/2/93 : ازبکستان – ژاپن، ساعت 15

بازی 23 -15/2/93 : ژاپن – قرقیزستان، ساعت 15

بازی 24- 15/2/93 : ازبکستان – کره جنوبی، ساعت 15

مرحله یک چهارم نهایی

بازی 25- 17/2/93 : برنده گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت 12

بازی 26- 17/2/93 : برنده گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت 12

بازی 27 – 17/2/93 : برنده گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت 15

بازی 28- 17/2/93: برنده گروه D – تیم دوم گروه C ، ساعت 15

مرحله نیمه نهایی

بازی 29- 18/2/93: برنده بازی 25 – برنده بازی 26، ساعت 12

بازی 30- 18/2/93 : برنده بازی – 27 – برنده بازی 28، ساعت 15

رده بندی

بازی 31 – 20/2/93 : بازنده بازی 29 – بازنده بازی 30 ، ساعت 12:30

فینال

بازی 32 – 20/2/93: برنده بازی 29 – برنده بازی 30، ساعت 15:30

گفتنی است، تمامی دیدارها به وقت تهران است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید