هر روز!
هر روز!

برچسب Small در HTML : برچسب Small در HTML

برچسب Small در HTML : برچسب Small در HTML

برچسب Small در HTML
: برچسب Small در HTML
در بین کدهای صفحات وب سایت ما که از کدهای HTML دیگر تشکیل شده است، گاهی امکان دارد که خواسته باشیم، قسمتی را از دیگر بخش ها کوچکتر نشان دهیم. مثلاً متن کپی رایتی که در پایین تمامی صفحات سایت دیده می شود را می‌توان کمی کوچکتر نوشت. طوری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید