اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در اواخر مهر ماه مجمع فدراسیون

برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در اواخر مهر ماه مجمع فدراسیون

برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در اواخر مهر ماه
مجمع فدراسیون فوتبال قرار است اواخر مهر در خصوص مسائل مختلف این فدراسیون برگزار شود. علی کفاشیان با اعلام این خبر به فارس گفت: قرار است تراز مالی، ریاست کمیته ها و انتخاب نایب رئیس در این مجمع مورد بحث قرار بگیرد. در این نشست تمامی اعضا در خصوص انتخاب نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال به جمع بندی خواهند رسید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید