اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

برگزاری نشست هیات‌مدیره پرسپولیس در این نشست اکبری، رویانیان، پروین،

برگزاری نشست هیات‌مدیره پرسپولیس
در این نشست اکبری، رویانیان، پروین، نامی و جمشیدی به همراه معاون‌ها و مدیران باشگاه پرسپولیس حضور داشتند. به گزارش ایسنا ، اکبری، رییس هیات‌مدیره باشگاه از حاضران در جلسه خواست با توجه به در پیش بودن خصوصی‌سازی باشگاه پرسپولیس نظرات خود را بگویند که رویانیان در این زمینه توضیحات مفصلی را ارائه داد. معاونان باشگاه هم مختصری از فعالیت‌های خود را گزارش دادند. هم‌چنین اعضای هیات‌مدیره از زحمات و اقدامات رویانیان تقدیر و تشکر کردند. رویانیان در حاشیه این نشست از طریق مسئول روابط عمومی باشگاه به شدت پیگیر مکاتبه با باشگاه عجمان برای انتقال محمدرضا خلعتبری به پرسپولیس بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید