هر روز!
هر روز!

بزرگترین دیکتاتور تاریخ، بزرگترین دیکتاتور تاریخ زمستان ها برفروبی می کرد!

بزرگترین دیکتاتور تاریخ، بزرگترین دیکتاتور تاریخ زمستان ها برفروبی می کرد!

بزرگترین دیکتاتور تاریخ، بزرگترین دیکتاتور تاریخ زمستان ها برفروبی می کرد!
در این بخش از سایت مطالبی درمورد بزرگترین دیکتاتور تاریخ را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
: آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی و دیکتاتورترین مرد تاریخ زندگی پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. وی متولد شهری کوچک در اتریش بود. پس از مرگ مادرش به وین آمد. و از طریق نقاشی و تهیه کارت پستال و فروش آن ارتزاق می کرد.
بزرگترین دیکتاتور تاریخ، بزرگترین دیکتاتور تاریخ زمستان ها برفروبی می کرد!
دیکتاتور تاریخ
: بزرگترین دیکتاتور تاریخ زمستان ها برفروبی می کرد!
به گزارش : اما پس از مدتی اوضاع بد و بدتر شد. برای ماه ها او حتی سر پناهی نداشت. سال بعد او در یک سرپناه خیریه که برای بی خانمان ها در نظر گرفته شده بود می خوابیدو زندگی در محیطی عمومی و آلوده تأثیر عمیقی بر روحیه ی او گذاشت. در همین ایام بود که او در زمستان ها در خیابان ها میگشت تا بتواند برف روبی کند و زندگی خود را بگذراند. سالها بعد همین ولگرد خیابان های وین دنیا را به سخت ترین حالت ممکن تکان داد!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید