هر روز!
هر روز!

بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها +تصاویر : بزرگتر

بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها +تصاویر 
 : بزرگتر

بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها +تصاویر
: بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها چگونه امکان پذیر است؟
به گزارش : بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها چگونه امکان پذیر است؟
زاویه های بسته محیط را کوچک تر نشان می دهند. اگر می خواهید محیط بزرگ تر به نظر برسد، از روش های زیر استفاده کنید.
فضا های کوچک پر از خط های مستقیم اند . وقتی راهرو، پنجره ، میز و قفسه ها کنار هم قرار می گیرند ، زاویه های تند زیادی به وجود می آورند. زاویه های تند و بلند و خط های مستقیم را با ایجاد خطوط منحنی محو کنید تا فضا بزرگ تر به نظر برسد.
 
: بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها +تصاویر
 
پارچه ها برای این منظور بسیار مناسبند. پارچه را روی میل پرده بیندازید تا حالت والان هلالی گرفته، چین دار شود و دور پنجره آویزان باشد. یا از رومبلی ای که از لبه مبل یا صندلی آویزان است، استفاده کنید.
  راه دیگر آن است که به دنبال مبلمان هایی که حالت منحنی دارند باشید. مبل راحتی که مانند کوهان خمیده و منحنی است ، صندلی پشت لبه دار، صندلی های خمیده یا مبل های استیل گرد را انتخاب کنید.
 

اگر می خواهید انحنای بیشتری بهآشپزخانه | دکوراسیون خود بدهید، بالش یا فرش های بیضی و گرد بسیار مفیدند. یک شکل را انتخاب کنید و از آن در جاهای مختلف مثلا برای تزیین دیوار، کف پوش و بعضی وسایل استفاده و تکرار کنید. در عین این که زاویه ها بازتر نشان داده می شوند، اثر هنری خلاقی هم به آن افزوده اید. انتخاب یک رنگ برای تمام دیوارها از ظاهر کادر مانند جلوگیری کرده و محیط را بزرگ تر و منسجم تر نشان می دهد.
 

 
اگر با همه این تدابیر هنوز جایی کادر مانند وجود دارد نگران نباشید، از یک پوشش گیاهی استفاده کنید. گیاهان فضا را بزرگ تر و زوایا را بازتر نشان می دهند. مثل یک صفحه نمایش آن ها را در کنار دیوار مورد نظر یا جاهای بسته قرار دهید تا ضمن رفع این مشکل فضای خانه نیز سالم تر و پاکیزه تر شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید