هر روز!
هر روز!

بزرگ ترین کهکشان کشف شده: کهکشان 1101 : کهکشان ۱۱۰۱

بزرگ ترین کهکشان کشف شده: کهکشان 1101 
 : کهکشان ۱۱۰۱

بزرگ ترین کهکشان کشف شده: کهکشان 1101
: کهکشان ۱۱۰۱ کهکشانی بسیار بزرگ است که در وسط خوشهٔ ای ۲۰۲۹ (Abell 2029) قرار گرفته است. طولش به ۶ میلیون سال نوری می رسد، درحالی که طول کهکشان راه شیری یکصد هزار سال نوری است. در واقع کهکشان ۱۱۰۱ حدود شصت برابر راه شیری است و بزرگ ترین کهکشان کشف شده ی جهان به حساب می آید. در تصویری که مشاهده می کنید کهکشان IC 1101 با کهکشان M87، کهکشان اندرومدا و کهکشان راه شیری مقایسه شده است.
بزرگ ترین کهکشان کشف شده: کهکشان 1101 : بزرگ ترین کهکشان کشف شده: کهکشان 1101
: بزرگ ترین کهکشان کشف شده: کهکشان 1101
به گزارش : فاصله ی کهکشان ۱۱۰۱ از زمین حدود ۱ میلیارد سال نوری است. این کهکشان مملو از ستاره های غنی از فلز است که برخی از آن ها سن شان هفت میلیارد سال از خورشید بیشتر است و باعث می شوند رنگ کهکشان زرد طلایی به نظر برسد. این کهکشان یک منبع امواج رادیویی روشن در مرکز خود دارد که مربوط به سیاهچاله کلان جرم آن می باشد.
IC 1101

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید