گروه تواشیح نسیم قدر
گروه تواشیح نسیم قدر

بسمه تعالی سخن مدیر مسوول: سرود چيست؟  

 لینک
بسمه تعالی سخن مدیر مسوول: سرود چيست؟  

بسمه تعالی

سخن مدیر مسوول:

سرود چيست؟

 

بسياري از جوانان، نوجوانان، كودكان و حتي سال‌خوردگان اين مرز و بوم ممكن است در دوران تحصيلات خود از ابتدايي تا متوسطه و در مسجد و تكيه و غيره در يك جمع كوچك يا بزرگ حداقل يكي دو سرود اجرا كرده‌اند. بسياري ديگر از مردم، اگر در گروه سرود نبوده‌اند، به‌حتم و يقين اجراهاي سرود بسياري را ديده‌اند. گروه سرود آباده در سال‌هاي 7ـ‌1366 اجراهاي تأثيرگذار و تاريخي از خود ارائه كردند. خاطرة آن سرودها هنوز در ذهن بسياري از مردم زنده است.

وزارت آموزش و پرورش طي ساليان متمادي جشنواره‌هاي پ‍ُربار و موفق بسيار زيادي در عرصة سرود برگزار كرد و از دل آن گروه‌ها نوازندگان و آهنگسازان و مربيان بسياري به جامعه تحويل داد كه تعدادي از آن‌ها هنوز در همين عرصه فعاليت مي‌كنند.

گروه سرود اركسترسمفونيك تهران، گروه سرود سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، گروه سرود نسیم قدر گروه ك‍ُر فرهنگ‌سراي بهمن، گروه ك‍ُر سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و گروه‌ها‌ي سرود كوچك و بزرگ در شهرهاي ديگر تا امروز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و سرودهاي فراواني مي‌سازند و براي مردم اجرا مي‌كنند.

در دوران انقلاب و قبل و بعد از آن نيز سرودهاي بسياري ساخته شد. بسياري از آهنگسازان جوان، نوجوان، ميان‌سال و حتي سال‌خورده برحسب ذوق و سليقة خود در اين قالب هنري آثاري ساختند و تمرين كردند و به اجراي عمومي بردند.

اگر از شما خوانندة محترم بپرسيم كه با كمي تأمل،‌ چند سرود را مي‌توانيد به ياد آوريد؟ مي‌توانم تصور كنم كه حداقل دو الي سه سرود را به ياد خواهي آورد كه چه بسا با بعضي از آن‌ها خاطرات زيبايي هم داشته‌ايد. مثل سرود ايران، اي سراي اميد، خميني اي امام، بوي گل سوسن و ياسمن آمد، ايران، رگبار مسلسل‌ها، بهاران خجسته باد، والا پيامبر، محمد (ص)، خلبانان، اي ساربان، اي ايران اي مرز پرگ‍ُهر، شهيدان خدايي و...

بعضي از اين سرودها از ابتدا فقط توسط گروه هم‌سرايان و بدون همراهي سازهاي موسيقي اجرا شده‌اند مثل بسياري از سرودهاي حميد شاهنگيان و از جمله سرود «برخيزيد اي شهيدان راه خدا» كه در روز ورود حضرت امام (ره) در بهشت زهرا اجرا شد.

بعضي از اين سرودها با همراهي سازهاي كوبه‌اي مثل طبل ريز، سنج و طبل بزرگ اجرا مي‌شد. مثل سرود معروف «ايران، رگبار مسلسل‌ها» اثر جاودانة رضا رويگري كه تك‌خوان نقش اصلي را در كنار گروه هم‌سرايان داشت. يا سرود «والا پيامبر (ص)» اثر جاودانة مرحوم فرهاد مهراد كه هنوز هم يكي از گيراترين ساخته‌هاي دوران انقلاب اسلامي است كه گروه هم‌سرايان، اركستر و تك‌خوان در يك تركيب عالي، مضامين والايي از شعر و حديث را روايت مي‌كنند.

بسياري از سرودها نيز توسط سازمان صدا و سيما توليد مي‌شد كه اركستر نقش گسترده‌تري داشت و در بعضي از اين آثار چه بسا خبري از گروه هم‌سرايان نيز نبود.

بسياري از سرودها، چه در دوران انقلاب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید