باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله اعجاز علمی قرآن سوره مبارکه انعام آیه﴿۱۲۵﴾: … آن

بسم الله

اعجاز علمی قرآن
532-768x605.jpg
سوره مبارکه انعام آیه﴿۱۲۵﴾:
… آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد سینه اش را آنچنان تنگ می‏کند که گویا می‏خواهد به آسمان بالا برود …

● قرآن قبل از به راه افتادن کاروان علم از راز عجیبی سخن به میان می آورد و آن اینست که :
○ در اثر بالارفتن انسان به آسمان فشار هوا کم میشود و تنگی نفس به فرد دست می دهد .
☜براستی قرآن در ۱۴۰۰ پیش، چگونه از این حقیقت علمی خبر داشته است!!!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید