مکان یار
مکان یار

بشکافته سنگ "بشکاته سنگ" آدرس: ایران - گیلان - دیلمان واقع

بشکافته سنگ "بشکاته سنگ" آدرس: ایران - گیلان - دیلمان واقع

بشکافته سنگ "بشکاته سنگ"
آدرس: ایران - گیلان - دیلمان واقع در ۸ کیلومتری بخش دیلمان

این اثر طبیعی در روستای ملومه واقع در ۸ کیلومتری بخش دیلمان قرار داره که از جاذبه های دیدنی منطقه محسوب می شه ...
بشکاته سنگ روستای مولمه دیلمان بسیار زیبا و پرابهت و دیدنی ست.
بشکاته سنگ شکافی بزرگ به طول ۱۰۰ متر وارتفاع ۵۰ مترِ که انتهای آن بن بستِ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید