ابوالفضل فتحی آزاد
مو قشنگمو قشنگ
ابوالفضل فتحی آزاد

بـــرو ای یـــار که تَرک تــــــــو ستمگـــــر کـردم حیــــف ازآن

 لینک
بـــرو ای یـــار که تَرک تــــــــو ستمگـــــر کـردم حیــــف ازآن

.
بـــرو ای یـــار که تَرک تــــــــو ستمگـــــر کـردم
حیــــف ازآن عُــــمر که در پای تو مـن سَر کردم
عهــــد و پیـــمـــان تـــــو با ما و وفــــا با دِگَـران
ســــــاده دل مــــن، که قسـم های تو باور کردم

به خدا کافــــر اگر بود به رحم آمده بود، زان همه ناله که من، پیش تــو کافر کردم
تو شدی همسر اغیار من از یار و دیار گشتم آواره و تَرک سَر و همســر کردم
در غمت داغ پدر دیدم و چون دُرّه یتیم اشــک ریزان هوس دامن مادر کردم
به خدا کافــــر اگر بود به رحم آمده بود، زان همه ناله که من، پیش تــو کافر کردم

از تــو بگـــــــذشتم و بگـــــذاشتمت با دگــران
رفـــــتم از کـــوی تو لیکن، عقــــب ســـر نگران
مـا گذشــــتیم و گذشـــــــت آنچه تـو با ما کردی
تــــــــو بمان و دگــــران، وای به حـــال دگـــران
.
ستمگر - من خود آن سیزدهم - محسن چاووشی
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید