مکان یار
مکان یار

بقعه امامزاده زینبیه (س) آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان قریه

بقعه امامزاده زینبیه (س) آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان قریه

بقعه امامزاده زینبیه (س)
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان قریه ارزنان

زینب یکی از دختران حضرت امام موسی بن جعفرعلیه السلامه، که مضجع شریف او بنابر گفته شیخ ابوالحسن عمری (سده پنجم;) در روستای ارزنان که هم اکنون به اصفهان متصل شده و نام زینبیه بر آن شهرت یافته، قرار داره.
از آنگاه که به همت شیخ عباس قمی و علماء معاصر او، این مرقد شریف شهرت یافت ، انبوه عاشقان خاندان عصمت به قصد زیارت به آنجا مراجعه می کنن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید