مکان یار
مکان یار

بقعه امامزاده محمد و سکینه آدرس: ایران - البرز - کرج

بقعه امامزاده محمد و سکینه آدرس: ایران - البرز - کرج

بقعه امامزاده محمد و سکینه
آدرس: ایران - البرز - کرج بلوار هوشیار

یکی از جاذبه های مذهبی شهر کرج که تو بلوار هوشیار قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید