مکان یار
مکان یار

بقعه شیخ ابو مسعود رازی آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان

بقعه شیخ ابو مسعود رازی آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان

بقعه شیخ ابو مسعود رازی
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان قبرستان عمومی اصفهان

از این عمارت که خانقاه شیخ ابو مسعود رازی یا بقعه مسعودیه معروف بوده، امروز جز سردری قابل توجه و بسیار زیبا چیزی ازش به جا نمونده.
این محل قدیما قبرستان عمومی اصفهان بوده و حافظ ابونعیم دانشمند بزرگ هم همین جا به خاک ‏سپرده شده. بعد از مرگ شیخ ابو مسعود رازی که از دانشمندان نامدار قرن نهم هجریه در اینجا به خاک سپرده شد و مجموعه ای شامل چهار سو و حمام و یه باغ بزرگ درکنار مزارش ساخته شد و به درب شیخ شهرت پیدا کرد.
سردری که امروزه باقیمونده و بیانگر معماری و خطاطی دوران آ ق قویونلوهاس، کتیبه ایست که با کاشی مینائی تزئین شده و اونو باشکوه و بسیار زیبا توصیف کرده و به نظر خیلی از محققین و پژوهشگرانی که درباره معماری و کاشیکاری دوران ایلخانی بررسی کردن کاشیکاری این سردر بعدها الهام بخش خیلی از کاشی کاران اصفهان بوده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید