مکان یار
مکان یار

بقعه شیخ داد آدرس: ایران - یزد - یزد محله شیخ

بقعه شیخ داد
آدرس: ایران - یزد - یزد محله شیخ داد

این بقعه معروف خانقاه شیخ تقی الدین دادا محمد از مردم اصفهان و مرید« پیراندیان» بوده که بعد از فوتش همونجا دفن شده. بعدها مردم اون رو به عنوان شیخ داد و سلطان شیخ داد می شناختن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید