هر روز!
هر روز!

بلوز ساده و زیبای زمستانی بلوز ساده و زیبای زمستانی

بلوز ساده و زیبای زمستانی بلوز ساده و زیبای زمستانی

بلوز ساده و زیبای زمستانی
بلوز ساده و زیبای زمستانی
مدلی که این هفته قصد داریم به شما آموزش دهیم، یک مدل زیبا و ساده ترکیبی است که توسط بافت 2 میل و قلاب‌بافی انجام می‌شود.
چنان که در شکل دیده می‌شود برای درست کردن این بلوز به تعدادی موتیف‌های آماده نیاز دارید. این موتیف‌ها با استفاده از یک زنجیره ده‌تایی و وصل سر و ته آن به یکدیگر به وجود می‌آید که داخل آن 18 عدد پایه متوسط می‌زنید. در رج بعدی به ازای هر 3 پایه، 8 زنجیره می‌زنید و 3 زنجیره آخر را نمی‌بافید ولی از 3 تای آخر برگشته روی‌5 زنجیره باقیمانده، پایه بلند می‌زنید تا برسید به اولین زنجیره و سر زنجیره را میان بافت پایه سومی رج قبل فرو کرده و یک رشته زنجیره 8 تایی دیگر می‌زنید و این کار را ادامه می‌دهید تا 6 گلبرگ داشته باشید. این گلبرگ‌ها در محل بازگشت به بافت گلبرگ‌ها مطابق شکل به هم وصل می‌شوند.
برای این مدل به 32 گل به هم متصل شده در ردیف 3 تایی نیاز دارید و 4 گل دیگر هم برای روی لباس به کار می‌برید. اگر دلتان بخواهد لباس رنگارنگی داشته باشید ،می‌توانید برای بافت گل‌ها از رنگ‌های متفاوتی استفاده کنید.
برای بافت بلوز، دور کمر خود را با متر اندازه می‌گیرید و با بافت یک مربع 10 دانه در 10 رج مقیاس سر انداختن دانه‌ها را به دست می‌آورید. اگر مربع 10 دانه‌ای شما 10 سانتی‌متر شد، شما باید هر دانه را یک سانت در نظر گرفته و به اندازه سایز خود سر بیندازید، نیمی برای جلو و نیمی برای پشت.
هنگامی که بافتنی شما به میزان 4 انگشت باز (کمتر از یک وجب و حدود 20 سانت) بالا آمد، وقتی است که باید حلقه آستین را شروع کنید.
برای حلقه آستین از سمت راست و چپ کار، یک بار 3 بار 2 تا 2 تا کور می‌کنید و 3 بار هم تک تک و یک رج در میان کور می‌کنید (اگر کاموای شما کلفت است، باید طوری کور کنید که گودی حلقه‌ آستین بیش از 5 سانت نشود.) وقتی یک وجب بالا آمد نوبت انداختن یقه است. در این مدل یقه گرد است و شما باید میزان دانه‌های باقیمانده را به 3 قسمت تقسیم کنید. یک سوم از هر طرف برای سرشانه‌ها که در 3 نوبت مساوی کورش می‌کنید و یک سوم برای یقه که باید در میل جدا‌ یا سنجاق قفلی کنید و اول 60 درصد دانه‌ها را از وسط کور کنید (مثلا 6 تا از 10 تا) بعد دانه‌های باقیمانده را یک رج در میان یکی از هر طرف کور کنید تا یقه گرد شود.
برای آستین هم دور آرنج را اندازه زده و به اندازه آن سر می‌اندازید. در این مدل تنه ساده است و مدل آستین 3 تا از زیر و 3 تا از رو است. وقتی به بلندی مورد نیاز رسیدید، باید 3 دانه از هر طرف کور کنید و ببافید 2 رج بعد 2 دانه از هر طرف و در رج بعد یک دانه از هر دو طرف. به این کار ادامه می‌دهید تا جایی که آستین شما شکل بگیرد و چیزی حدود 6 دانه آخر را یکجا کور می‌کنید، ارتفاع گودی تا بالای کاپ آستین شما باید حدود یک وجب و مطابق حلقه آستین باشد. برای یقه پشت لباس به همین ترتیب عمل می‌کنید با این تفاوت که در 3 رج آخر کار وسط یقه را در یک یا دو مرحله کور می‌کنید، ابتدا اکثر دانه‌ها را کور می‌کنید و بعد 2 دانه باقیمانده از هر طرف را کور می‌کنید و رج بعدی را روی همان می‌بافید در حالی که سرشانه‌ها را هم دارید، کور می‌کنید. این کار باعث می‌شود یقه پشت شما گودی کمتری داشته باشد. گودی یقه در جلو باید از 4 انگشت بسته مانده به اتمام کار شروع شود.
وقتی کار تمام شد، دانه‌های یقه را می‌گیرید و آن را به صورت 2 تا از رو و 2 تا از زیر می‌بافید تا به ارتفاع یک وجب برسد و بعد آن را کور می‌کنید.
لبه پایین بلوز را یک ردیف پایه متوسط می‌زنید و بعد آن را به موتیف‌های ردیفی دوخته شده وصل می‌کنید.
منبع:jamejamonline.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید