هر روز!
هر روز!

بمباران راهبردی بمباران راهبردی یا بمباران استراتژیک نوعی راهبرد نظامی

بمباران راهبردی بمباران راهبردی یا بمباران استراتژیک نوعی راهبرد نظامی

بمباران راهبردی
بمباران راهبردی یا بمباران استراتژیک نوعی راهبرد نظامی است که درجنگهای تمام عیار با هدف شکست دادن کشور دشمن به‌وسیله از بین بردن توانایی اقتصادی و اراده مردم آن برای جنگ اتخاذ می‌شود. در این نوع بمباران با استفاده از بمب افکن‌های استراتژیک، موشک‌های دوربرد یا میان‌برد یا جنگنده بمب افکن‌های مجهز به سلاح اتمی به اهدافی که برای ظرفیت جنگی دشمن حیاتی هستند حمله می‌شود.
در بمباران استراتژیک سه شیوه اصلی برای انتقال مهمات به منطقه هدف وجود دارد: اول پرتاب بمب‌های هدایت نشونده به تعداد زیاد توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک. دوم استفاده از مهمات دقیق‌تر، بمب‌های هدایت شونده دقیق (یا بمب‌های هوشمند). موشک‌های کروز در این دسته قرار می‌گیرند، هر چند این موشک‌ها همیشه از هوا شلیک نمی‌شوند. روش سوم ایجاد تخریب گسترده در میدان جنگ یا یک هدف استراتژیک است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید