مکان یار
مکان یار

بندر جاسک آدرس: ایران - هرمزگان - بندر جاسک این بند&#1

بندر جاسک آدرس: ایران - هرمزگان - بندر جاسک این بند&#1

بندر جاسک
آدرس: ایران - هرمزگان - بندر جاسک

این بندر یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران هست که در بخش مرکزی اون هم شهرستان یا بندر جاسک واقع شده که از شهرهای استراتژیک ایران هم هست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید