مکان یار
مکان یار

بندر کنگان آدرس: ایران - بوشهر - بندر کنگان شهرستا&#16

بندر کنگان آدرس: ایران - بوشهر - بندر کنگان شهرستا&#16

بندر کنگان
آدرس: ایران - بوشهر - بندر کنگان

شهرستان کَنگان یکی از شهرستان های استان بوشهر در جنوب ایران است که از شرق و شمال شرق به شهرستان جم، از شمال غرب به شهرستان دیر، جنوب به شهرستان عسلویه در استان بوشهر و از غرب به خلیج فارس منتهی می گردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید