هر روز!
هر روز!

بهبود کارایی ادوات پزشکی با فناوری نانو فناوری نانو

بهبود کارایی ادوات پزشکی با فناوری نانو 
 
 فناوری نانو

بهبود کارایی ادوات پزشکی با فناوری نانو

فناوری نانو و پزشکی (3)
با توسعه فناوری نانو در بخش پزشکی می‌توان ادوات پزشکی و جراحی رادر مقیاس نانو طراحی کردوامکانات عظیمی را دراختیار حوزه تشخیص ودرمان پزشکی قرار داد.می توان از این نانو ادوات جهت مشاهده ی فعالیت ساختارهای زیستی که با چشم غیر مسلح و یا با ادوات موجود قابل مشاهده نیستند،استفاده نمود.

قسمت قبل

با توجه به کاربردهای اخیر فناوری نانو در حوزه پزشکی، می‌توان گفت این فناوری، کلیدی برای روش‌های تشخیص پارامترها است ودر ساخت حسگر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید