هر روز!
هر روز!

بهترین سن یادگیری زبان دوم خلاصه اینکه یادگیری زبان دوم

بهترین سن یادگیری زبان دوم خلاصه اینکه یادگیری زبان دوم

بهترین سن یادگیری زبان دوم
خلاصه اینکه یادگیری زبان دوم برای بسیاری از خانواده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما چه سنی برای این کار بهتر است؟ کودکان از چه زمانی باید به فراگیری زبان دوم بپردازند؟      سن مناسب یادگیری زبان انگلیسی به گزارش : هرچه کودک زودتر با زبان دوم آشنا شود، شانس بیشتری برای دستیابی به مهارت های کسب زبان دوم خواهد داشت. بررسی ها نشان داده است اگر کودک در سن زبان آموزی یعنی قبل از 7 تا 8 سالگی زبان دوم را بیاموزد، مهارت بهتری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید