هر روز!
هر روز!

به مشکلات لبخند بزنید (داستانک) به مشکلات لبخند بزنید (داستانک)

به مشکلات لبخند بزنید (داستانک) به مشکلات لبخند بزنید (داستانک)

به مشکلات لبخند بزنید (داستانک)
به مشکلات لبخند بزنید (داستانک) : به مشکلات لبخند بزنید (داستانک)
: به مشکلات لبخند بزنید (داستانک)
:  
 
دختر کوچکی هرروز پیاده به مدرسه می رفت وبرمی گشت. آن روزصبح هوا رو به وخامت گذاشت و طوفان و رعدوبرق شدیدی در گرفت.مادر کودک نگران شده بود که مبادا دخترش از طوفان بترسد، به همین جهت تصمیم گرفت با اتومبیل خود به دنبال دخترش برود.
به گزارش : در وسط های راه ناگهان چشمش به دخترش افتاد که با هر رعدوبرقی می ایستد به آسمان نگاه کرده و لبخند می زند. زمانی که مادر از او پرسید چه کارمی کنی؟ دخترک پاسخ داد: من سعی می کنم صورتم قشنگ به نظر بیاد، چون خدا داره از من عکس می گیره!
در هنگام رویارویی با طوفان های زندگی لبخند رافراموش نکنید! خداوند ناظر ماست… به خدا نگویید من مشکلات بزرگی دارم… به مشکلات بگویید من خدای بزرگی دارم. /مجله
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید