هر روز!
هر روز!

بوی عیدی بوی نو بوی عیدی بوی نو : بوی

بوی عیدی بوی نو بوی عیدی بوی نو : بوی

بوی عیدی بوی نو
بوی عیدی بوی نو : بوی عیدی بوی نو : آ خرین سه شنبه آ خر سال را شب چهارشنبه سوری گویند. شبی که با سنت های ویژه خود همراه می باشد آجیلل شب چهارشنبه سوری، به دلیل یمن و شگونی که در این شب با خود به همراه می آ ورد، زینت بخش خانه ها شده و معمولا از هفت نوع خوردنی و میوه خشک شامل: کشمش، نخودچی، توت، انجیر، خرما زرد، قیسی و باسلوق تشکیل می گردد.
: بوی عیدی بوی نو
به گزارش : فلسفه وجود هفت نوع آ ن در گذشته این بوده که اولا عدد هفت آ ن از تعداد کواکب هفت گانه منشاء می گیرد به این معنی که در باطن امر، هر یک آ نها نثار یکی از کواکب می گردید که با آ ن وسیله خوشنودی خانواده فراهم می شد و کارهای اهل خانه و خورنده آ ن را تا آ خر سال رونق می بخشید. ثانیا اندام هفت گانه بدن مانند: مغز، قلب، کلیه، کبد، معده، امعاء و مثانه را تقویت می نماید و توانایی و سلا متی بدن را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال کشمش برای تقویت قوای ذهنی، نخودچی برای کلیه، توت برای تقویت و سلا مت قلب، خرما مقوی معده، انجیر جهت کلیه، قیسی نافع امعاء و باسلوق برای سلا مت مثانه ۱ بوده است. شب عید (شب عرفه) یک شب به شب تحویل سال مانده را شب عرفه می گویند. در این شب، در اکثر خانه های ایرانی بوی سبزی پلو با کوکوسبزی، سیر تازه و ماهی به مشام می رسد. در قدیم، خیرین، برنج، روغن، ماهی و تخم مرغ را تهیه و به مستمندان می دادند تا آ نان نیز از شب عرفه بهره مند شوند. در گذشته چون امکان تهیه ماهی، حفظ و نگهداری آ ن به جهت مشکلا ت حمل و نقل و نبود امکانات امروزی در اکثر شهرهای کشور نبود، ماهی را در محل صید در آ ب نمک غلیظ می خواباندند، دود داده، خشک و نمک سود می کردند (ماهی دودی) و به این ترتیب ماهی شب عید خود را فراهم می کردند.
دلیل خوردن سبزی پلو هم در شب عید این بود که عقیده داشتند خوردن آ ن در چنین شبی، دل را زنده و بدن را رطوبت مفید می بخشد. روح تازه به تن دمیده و نشاط و تازگی را به همراه می آ ورد. شب سال نو (رشته پلو) شب سال نو یعنی شب بعد از تحویل سال، شب خوردن رشته پلو بود. عقیده بر این بود که با خوردن رشته پلو سر رشته کارها به دست می آ ید. به خصوص اگر خرما هم لا به لا ی آ ن گذارده و کشمش پلویی سرخ کرده ای زینت بخش روی آ ن باشد که ضعف و سستی برنج را از تنشان تا آ خر سال دور می کند. به عبارتی خوردن رشته پلو، رشته کار و بخت و زندگی را به دستشان می داد. به عنوان مثال اگر مرد و سرپرست خانواده، رشته کسب و کارش از دست رفته بود، اولین بشقاب این پلو سهم او بود. اگر دختری ازدواج نکرده بود، زیر دیگ اجاق را او روشن کرده و موقع کشیدن غذا، در دیگ را او برمی داشت. اگر فردی فقیر و بی پول بود از رشته خشک شده در کیسه پولش می انداخت و اگر برای مهر و محبت و عقد دوستی می خورد، مهر و محبت همیشگی ایجاد می شد. هفت سین یکی از آ داب نوروزی چیدن سفره هفت سین است که برای ساعت تحویل آ ماده می شود و در گذشته همانند امروزه به آ ن اهمیت زیادی می دادند و عقیده بر این بود که نچیدن آ ن، خرابی روزگارو نگونساری کار و بار را به همراه می اورد. و بدین صورت انجام می گرفت که دو تا سه ساعت جلوتر، سفره ای از جنس چلوار یا هر نوع پارچه سفید و تمیز را گسترده و هفت نوع خوردنی از جمله: سیر، سرکه، سماق، سمنو، سبزی، سنجد و سیب در آ ن قرار می دادند. اما هفت سین واقعی را سنتی ها و دولتمردان می گستراندند و عبارت بود از سفره ای بسیار زیبا از گرانبهاترین پارچه ها مانند: ترمه، متقال و قلمکار و در بالا ترین نقطه اتاق یا تالا ر با اشیاء زیر مزین می ساختند: قرآ ن باز کرده که در لا به لا یش سکه های طلا و نقره برای دشت اول سال گذاشته بودند و آ ن را وسط سفره می گذاشتند. کاسه ای آ ب و شیشه ای گلا ب، در دو طرف قرآ ن و بشقابی آ رد و ظرفی حاوی نان بریده در دو سمت دیگرش قرار می دادند. چهار لا له یا شمعدان یا چراغ یک شکل روشن کرده چهارگوشه سفره قرار می دادند. در حقیقت اینها اساس اصلی سفره که رحمت، روشنایی، خیر و برکت را به همراه می آ ورد، بود و به جزء اینها اشیاء زیر، هفت سین را کامل کرده و به آ ن رونق می بخشید: ابتدا مواد اصلی هفت سین که بشقابی سیر خشک، تنگی سرکه، بشقابی سماق، کاسه ای سمنو، بشقاب یا کوزه ای سبزی سبز کرده، نعلبکی سنجد، ظرفی سیب سرخ و بشقاب هایی از آ ب، شیر، آ رد و نان بود را قرار می دادند. کاسه ای پر آ ب که در آ ن تخم مرغ نپخته برای مشخص شدن لحظه تحویل سال۲ انداخته بودند، گذاشته، همچنین تنگ یا کاسه ای آ ب که چند ماهی قرمز در آ ن انداخته بودند به این خاطر که جانداری در سر سفره شان جنب و جوش کند، بشقاب اسفند که رفع قضا و بلا نماید، بشقاب تخم مرغ رنگ کرده که رزق و روزی را زیاد نماید، بشقاب رشته پلو، بشقاب پنیر که مایه کار بوده و یک کاسه ماست و یک بشقاب خرما و در صورتی که تحویل سال در بعدازظهر و شب بود، کاسه آ ش رشته که طبق رسوم در آ ن روز پخته بودند تا نقصانی در سر رشته به دست آ مدن کارها ایجاد نشود. بشقابی نقل و نبات که شیرین کام باشند و گلدان گل سنبل که بعضی به جای سیب می گذاشتند و سینی نمک کوبیده که برکت بیاورد و به تعداد افراد خانواده در آ ن شمع گچی می افروختند. کاسه آ بی که در آ ن نارنج انداخته بودند با تعبیر (نا رنج) یعنی بدون رنج و این برداشت که تا سال آ ینده از هر رنج و بلا به دور خواهند ماند و دیگر، دسته ای سنبله ی خشک گندم به جهت رزق و روزی و معیشت نیکو و در آ خر، آ ینه و شمعدان که سفره را تکمیل کرده و با بهترین لباس های خود که عمدتا نو بود دور سفره نشسته و منتظر تحویل سال و ورود عمو نوروز می شدند. خواص خوراکی های هفت سین بعد از روبوسی ها و مبارک بادگویی های تحویل سال، نظرات درباره تحویل سال که در آ ن می توان طبیعت مزاج۳ را تغییر داد به این صورت بود که: اگر کسی طبیعت گرم داشت و جوش می زد از شیر یا ماست سفره هفت سین جهت رفع گرمی مزاج به ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید