ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

بپرس آن دلبر زیبا کجا شد؟ ببین آن سرو خوش

بپرس آن دلبر زیبا کجا شد؟ ببین آن سرو خوش

بپرس آن دلبر زیبا کجا شد؟
ببین آن سرو خوش بالا کجا شد؟
دلم چون برگ می لرزد همه روز
که دلبر نیمشب تنها کجا شد؟

مشاهده همه ی 1 نظر