هر روز!
هر روز!

بیانیه اتحادیه عرب علیه ایران در این بیانیه همچنین ادعا

بیانیه اتحادیه عرب علیه ایران
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که ما اشغال جزایر سه گانه و نقض حاکمیت دولت امارات از سوی ایران را محکوم می کنیم و این اقدامات در منطقه بی ثباتی و ناامنی ایجاد می کند و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.
به گزارش : وزیران خارجه کشورهای عربی همچنین مدعی شدند: ایران در امور داخلی کشورهای عربی دخالت می کند و ما حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد را مجدد محکوم می کنیم و مسوولیت این اقدامات بر عهده ایران است و از ایران می خواهیم که به توافقات و معاهدات بین المللی و به خصوص توافق وین در مورد روابط دیپلماتیک در سال 1963 پایبند باشد.
در این بیانیه ادعا شده است: از ایران می خواهیم که به اظهارات خصمانه، اقدامات تحریک آمیز و حملات رسانه ای علیه کشورهای عربی پایان دهد. زیرا این اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای عربی به شمار می رود. از ایران می خواهیم که به حمایت خود از درگیری های فرقه ای و مذهبی که موجب بحرانی تر شدن این درگیری ها در منطقه می شود، پایان دهند و از شبه نظامیان و احزاب مسلح در کشورهای عربی حمایت نکند.
در بیانیه پایانی شورای اتحادیه عرب وزیران خارجه مدعی شدند: ما دخالت ایران در امور داخلی بحرین و همچنین دخالت در بحران سوریه را محکوم می کنیم و این دخالت می تواند نتایج خطرناکی بر آینده، امنیت، حاکمیت، ثبات و وحدت ملی سوریه داشته باشد.
این بیانیه مدعی شده است که ایران در امور داخلی یمن دخالت می کند و از نیروهای مخالف دولت قانونی یمن حمایت می کند و این امر تاثیر منفی بر امنیت و ثبات یمن، کشورهای همسایه و منطقه داشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید