مسیر سبز
مسیر سبز

بیانیه وزارت خارجه ایران درباره سفارت انگلیس وزارت امور خارجه

بیانیه وزارت خارجه ایران درباره سفارت انگلیس 
 وزارت امور خارجه

بیانیه وزارت خارجه ایران درباره سفارت انگلیس
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای از آنچه رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین تجمع کننده مقابل سفارت انگلیس خواند ابراز تاسف کرد.

به گزارش در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس در تهران که منجر به تظاهرات خارج از کنترل گردید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین که علیرغم تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای حفاظت کننده از سفارت صورت پذیرفت ، ابراز تاسف کرده و از مسئولین امر خواسته شده است تا اقدامات و بررسی های فوری و ضروری در این رابطه به عمل آورند.

وزارت امور خارجه ضمن احترام به قوانین و مقررات بین المللی و با تاکید بر مصونیت اماکن دیپلماتیک ، بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به حفاظت و صیانت از اماکن و ماموران دیپلماتیک تاکید می نماید.

بدیهی است از طریق مجاری قانونی و مبادی ذیربط موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

منبع: مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید