هر روز!
هر روز!

بیشترین بیکاری در کدام استان؟ در حالی که نرخ بیکاری

بیشترین بیکاری در کدام استان؟
در حالی که نرخ بیکاری کشور در سال گذشته از 11.1 تا 14.1 درصد طی فصول مختلف در نوسان بود، استانهای لرستان و همدان با نرخ بیکاری 19 و 18 درصدی به رقابت با یکدیگر در بالای جدول از نظر دارا بودن بیشترین نرخ بیکاری در بین 30 استان کشور پرداختند.
بررسی وضعیت نرخ بیکاری در فصول مختلف سال گذشته در 30 استان کشور نشان می دهد که طی سال گذشته کل کشور نرخ بیکاری دو رقمی 11.9 درصدی را تجربه کرده است در حالی که این نرخ در بهار 88 معادل 11.1 درصد، تابستان معادل 11.3 درصد، پاییز 88 معادل 11.3 درصد و زمستان سال گذشته نیز برابر با 14.1 درصد بوده است.
نرخ بیکاری آذربایجان شرقی و غربی
بر اساس این گزارش، استان آذربایجان شرقی در سال گذشته نرخ بیکاری 10 درصدی را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری آن در فصول سال به ترتیب 6.5، 8.3، 10.4و 15.7 درصد بوده است. این مسئله در مورد آذربایجان غربی به نحوی بود که نرخ بیکاری کل سال گذشته آن 10.7 درصد بود. نرخ بیکاری فصول سال نیز در این استان 9.2، 7.4، 9.6 و 17.1 درصد بوده است.
اردبیل / اصفهان
بررسی وضعیت نرخ بیکاری در استان اردبیل نیز حاکی از نرخ بیکاری 12 درصدی سال گذشته است. نرخ بیکاری فصول این استان نیز بین 8.6 تا 17.7 درصد در نوسان بوده است. استان اصفهان نیز نرخ بیکاری 12 درصدی را در کل سال 88 تجربه کرد. نرخ بیکاری فصول مختلف سال در این استان بین 8.6 تا 14.1 درصد نوسان داشته است.
ایلام / بوشهر
با وجودی که ایلام از نرخ بیکاری 12.6 درصدی سال گذشته برخوردار بود، نرخ بیکاری فصول آن نیز بین 11.9 تا 14.5 درصد در نوسان بوده است. بوشهر در این بخش نرخ بیکاری 11.7 درصدی را طی سال گذشته تجربه کرد که طی فصول مختلف سال نیز نرخ بیکاری آن بین درصدهای 9.2 تا 13.4 در نوسان بود.
تهران / چهارمحال و بختیاری
تهران نیز طی سال گذشته 11.9 درصد نرخ بیکاری را تجربه کرد که این درصد در فصول مختلف آن بین 10.6 تا 13.4 درصد نوسان داشت. در کنار تهران استان چهارمحال و بختیاری دارای نرخ بیکاری کلی 16.4 درصدی بوده است که این روند در فصول مختلف آن بین 13.6 تا 21.7 درصد نوسان داشته است.
خراسان جنوبی/رضوی
وضعیت خراسان جنوبی طی سال گذشته نشان دهنده نرخ بیکاری 7 درصدی است ولی در فصول سال نرخ بیکاری آن بین 5.8 تا 8.3 درصد بود، همچنین خراسان رضوی که نرخ بیکاری کل سال گذشته آن 11.2 درصد بود در فصول مختلف از نرخهای 9.7 تا 14.3 برخوردار شد.
خراسان شمالی/خوزستان
در خراسان شمالی طی سال گذشته 6.4 درصد نرخ بیکاری به ثبت رسیده است که نرخ بیکاری فصول آن نیز از 4.2 تا 9.1 درصد نوسان داشته است. استان خوزستان در کل سال 88 نرخ بیکاری 13.1 درصدی را تجربه کرد که نرخ 4 فصل آن نیز حداقل 11 و حداکثر 14.9 درصد بوده است.
زنجان/سمنان
بررسی وضعیت نرخ بیکاری استان زنجان در سال گذشته نیز نشان دهنده وجود 8.4 درصد بیکاری بود که وضعیت فصول آن نیز 6.1 تا 11.9 درصد را نشان می دهد. همچنین استان سمنان طی سال 88 از نرخ بیکار 9.1 درصدی برخوردار بود که این میزان در فصول مختلف آن نیز بین 7 تا 10.2 درصد بوده است.
سیستان و بلوچستان/فارس
سیستان و بلوچستان در سال گذشته نرخ بیکاری 13.3 درصدی را تجربه کرد که در این بخش نیز فصول مختلف سال در این استان بین 12.4 تا 13.9 درصد بیکاری داشته اند. استان فارس نیز طی 88 دارای 14.4 درصد نرخ بیکاری بود که این روند در فصول مختلف سال در این استان بین 7.1 تا 22 درصد نوسان دشته است.
قزوین/قم
قزوین نیز در سال گذشته 12.2 درصد نرخ بیکاری داشت که در فصول سال نیز از 9.6 تا 16.8 درصد در نوسان بوده است. استان قم نرخ بیکاری 10.8 درصدی را در سال گذشته تجربه کرد که بررسی وضعیت نرخ بیکاری فصول سال در این استان نیز درصدهای 9.4 تا 12.8 درصد را نشان می دهد.
کردستان/کرمان
وضعیت بیکاری در استان کردستان در سال گذشته نشان دهنده نرخ 10.8 درصدی بود ولی بین فصول مختلف سال درصدها در اعداد 7.5 تا 15.6 درصد نوسان داشته است. کرمان نیز در مرکز کشور 11.9 درصد بیکاری تجربه کرده است ولی فصول مختلف آن 9.1 تا 16.5 درصد بوده است.
کرمانشاه/کهکیلویه و بویر احمد
کرمانشاه طی سال 88 دارای 13.8 درصد بیکاری بود که این وضعیت در فصول مختلف در این استان بین اعداد 10.2 تا 19.7بوده است. همچنین استان کهکیلویه و بویر احمد نیز 14.8 درصد بیکاری داشت که نرخ فصول مختلف آن از حداقل 12.6 پایین تر نیامده و از حداکثر 15.9 درصد نیز فراتر نرفته است.
گلستان/گیلان
وضعیت در استان گلستان در شمال شرق کشور کمی بهتر بوده است به نحوی که نرخ بیکاری این استان در سال گذشته تک رقمی و معادل 7.1 درصد بوده است. وضعیت فصول مختلف در این استان نیز 4.4 و 9.5 درصد را نشان می دهد. استان گیلان در شمال کشور نیز 15.3 درصد بیکاری را تجربه کرد که در این استان نرخ بیکاری فصول مختلف از 12.6 تا 17 درصد نوسان داشته است.
لرستان/مازندران
متاسفانه وضعیت بیکاری در استان لرستان همچنان در وضعیت نامناسبی به سر می برد به نحوی که در این استان بالاترین نرخ بیکاری کشور در سال 88 معادل 19 درصد اتفاق افتاده است و در فصول مختلف نیز اعداد 16.5 تا 20.2 درصد را نشان داده است ولی استان مازندران دیگر استان شمالی کشور در سال گذشته وضعیت مناسبی را سپری کرد به نحوی که نرخ بیکاری کلی 8.1 درصدی آن در فصول مختلف از 5.8 تا 9.9 درصد نوسان داشته است.
مرکزی/هرمزگان
استان مرکزی با 11.2 درصد نرخ بیکاری در گروه استانهای دورقمی بیکاری قرار می گیرد در این استان نرخ بیکاری 4 فصل از حداقل 9.3 درصد پایین تر نیامد و از 14.3 درصد نیز بالاتر نرفته است. همچنین استان هرمزگان نیز 6.9 درصد نرخ بیکاری تجربه کرد که این استان نیز فصول مختلف سال را با نرخهای حداقل 3.6 و حداکثر 9.8 درصد سپری کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید