بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان ابوالفضل بیرجند نی‌نی‌بان: بیمارستان حضرت ابولفضل العباس یا میلاد

بیمارستان ابوالفضل بیرجند
نی‌نی‌بان: بیمارستان حضرت ابولفضل العباس یا میلاد سه بیرجند، سال 1394 به بهره برداری رسید. این بیمارستان ٩٦ تختخوابی دارای٤ بخش اصلی شامل داخلی، جراحی، زنان، اطفال و ٤ بخش ویژه شامل NICU، CCU، ICU و دیالیز است. سرویسهای بستری  این بیمارستان عبارتند از : جراحی زنان و زایمان،داخلی، اطفال، جراحی عمومی،  اتاق عمل، زایشگاه، اورژانس ، و بخش های  ویژه شامل NICU، CCU، ICU  و دیالیز. بیمارستان تامین اجتماعی حضرت ابولفضل العباس بیرجند بخش زنان و زایمان مجهز و پیشرفته ای دارد.آدرس :  بلوار صنعت و معدن - سایت اداریتلفن: 32328664اگر در بیمارستان ابولفضل بیرجند زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظر و تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای مشاهده لیست بیمارستانهای دولتی بیرجند اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید