مکان یار
مکان یار

بیمارستان امام خمینی(ره) آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خیابان

بیمارستان امام خمینی(ره) آبادان
آدرس: ایران - خوزستان - آبادان خیابان شهید منتظری

بیمارستان امام خمینی (ره;) ، (بیمارستان شرکت نفت;) یا (OPD سابق آبادان;) در سال ۱۳۰۳ با ۱۵۰ تخت تأسیس شد. این بیمارستان دارای بخش های تخصصی: داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، عفونی، CCU، ICU و انکولوژی بوده درمانگاه های تخصصی زیادی هم داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید