مکان یار
مکان یار

بیمارستان امام خمینی گرمسار | Imam Khomeini Hospital آدرس: ایران

بیمارستان امام خمینی گرمسار | Imam Khomeini Hospital آدرس: ایران

بیمارستان امام خمینی گرمسار | Imam Khomeini Hospital
آدرس: ایران - سمنان - گرمسار میدان شهرداری، خیابان شهید منتظری

تنها بیمارستان شهر گرمسار که در بخشهای داخلی، جراحی، اطفال منظور شده بود و به تدریج با توجه به نیازهای شهرستان بخش های دیالیز، C.C.U ، I.C.U، زایشگاه مجهز به آن اضافه گشت و اکنون بیمارستان علاوه بر بخشهای فوق از اورژانس مستقل و مجهز، ۴ عدد اتاق عمل فعال، آندوسکوپی، پاتولوژی، آزمایشگاه مجهز، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، اورژانس مجهز، داروخانه و … می باشد و آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید