مکان یار
مکان یار

بیمارستان امام خمینی گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان بلوار

بیمارستان امام خمینی گلپایگان
آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان بلوار معلم

یمارستان امام حسین (ع;) از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۵۷ تاسیس شد. دارای ۱۱۴ تخت مصوب، ۷۳ تخت فعال و دارای بخش های اورژانس، داخلی – جراحی زنان، داخلی – جراحی مردان، جراحی زنان، اطفال، CCU، ICU، زایشگاه، اتاق عمل، دیالیز و درمانگاه تخصصی و همچنین دارای واحدهای پاراکیلینیکی آزمایشگاه، رادیولوژی، سی تی اسکن، سونوگرافی، مامو گرافی، کولونوسکوپی، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، هولتر مانیتورینگ می باشد. این بیمارستان دارای متوسط ۱۰۰۰ پذیرش بستری (بخش ها و اورژانس;) و۵۰۰۰ پذیرش در اورژانس، در ماه است. بیمارستان دارای ۲۷۷ کارمند با ۹۰۰۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید