مکان یار
مکان یار

بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد | Imam Reza Hospital آدرس: ایران

بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد | Imam Reza Hospital
آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد North Khorasan Province، Bojnurd، اطلسی، Iran

بیمارستان امام رضا در خیابان در چهارراه شهرداری بجنورد ، یکی از بیمارستان های مجهز در این شهر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید