بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان امیرالمومنین اهواز نی‌نی‌بان: بیمارستان امیرالمومنین(ع) بزرگترین بیمارستان­ مل

بیمارستان امیرالمومنین اهواز
نی‌نی‌بان: بیمارستان امیرالمومنین(ع) بزرگترین بیمارستان­ ملکی­ سازمان اجتماعی در استان خوزستان و استان است.این بیمارستان در زمینی به مساحت 100000مترسال 1376مورد بهره­ برداری قرار گرفت .این بیمارستان سال 1394 بالاترین امتیاز اعتباربخشی بیمارستانی را در بین بیمارستانهای دولتی، خیریه و خصوصی در استان خوزستان به دست آورده است.آدرس:سپیدار- سه راهی صنایعتلفن:32271905اگر در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.
برای مشاهده لیست بیمارستانهای دولتی اهواز  اینجا  را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید