بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان توتونکاران رشت نی‌نی‌بان: بیمارستان خصوصی توتونکاران رشت از سال

بیمارستان توتونکاران رشت
نی‌نی‌بان: بیمارستان خصوصی توتونکاران رشت از سال 1380 تا کنون فعالیت می کند. این بیمارستان در بخشهای زنان و زایمان، جراحی عمومی، اطفال، چشم و بخشهای عمومی مشغول ارائه خدمات به شهروندان رشتی است.آدرس: خیابان نامجوتلفن: 33368010اگر در بیمارستان توتونکاران رشت زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای مشاهده لیست بیمارستانهای خصوصی رشت اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید