مکان یار
مکان یار

بیمارستان خلیج فارس بوشهر آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر میدان

بیمارستان خلیج فارس بوشهر آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر میدان

بیمارستان خلیج فارس بوشهر
آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر میدان آزادی ، ابتدای خیابان طالقانی

بیمارستان خلیج فارس، بیمارستانی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ۲۸۰ تخت که در سال ۱۳۹۱ شمسی تاسیس شده. این بیمارستان که یکی از پیشرفته ترین مراکز درمانی ایرانه درسال ۹۱ توسط معاون ریاست جمهوری و وزیر بهداشت وقت افتتاح شد و هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های داخلی مردان، داخلی زنان، اورژانس، فیزیوتراپی، جراحی زنان، جراحی مردان، نوزادان، اتاق عمل، ICU داخلی، ICU جراحی، ICU نوزادان، سی سی یو، کودکان و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید