بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان دکتر بهشتی شیراز نی‌نی‌بان: بیمارستان دکتر شهید بهشتی با

بیمارستان دکتر بهشتی شیراز
نی‌نی‌بان: بیمارستان دکتر شهید بهشتی با نام شیراز و در سال 1357 افتتاح شد. این بیمارستان با ٢٨٠٠٠مترمربع مساحت وزیر بنای ٢٠هزارمتر مربع دربخش جنوبی شیراز واقع شده است.این بیمارستان جنرال و عمومی با تعرفه های دولتی است ویک بلوک مجزا برای زنان وزایمان و جراحی زنان اختصاص داده است.آدرس:شیراز-میدان ولی عصر-چهارراه دروازه سعدیتلفن-٤-٣٢٢٤١١٦١اگر در بیمارستان شهید بهشتی زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.
برای دیدن فهرست بیمارستانهای دولتی زنان و زایمان شیراز  اینجا  را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید