بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان شهید بهشتی قم نی‌نی‌بان: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید

بیمارستان شهید بهشتی قم
نی‌نی‌بان: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید آیت الله دکتر بهشتی(ره) بزرگترین مرکز درمانی استان قم است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، جراحی مغز واعصاب ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، روانپزشکی ،CCU،Post CCU،ICUتلفن:36122028آدرس: میدان امام خمینی- خیابان امام خمینیاگر در بیمارستان شهید بهشتی زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.برای مشاهده لیست بیمارستانهای دولتی قم  اینجا  را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید