بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان مسعود گرگان نی‌نی‌بان: بیمارستان مسعود سال 1348 با

بیمارستان مسعود گرگان
نی‌نی‌بان: بیمارستان مسعود سال 1348 با بنیان گذاری دکتر مسکوب تاسیس شد. این بیمارستان خصوصی در بخش های بستری جراحی  و تخصصی زنان و زایمان، داخلی و اطفال ،3 اتاق عمل، داروخانه ،آزمایشگاه، رادیولوژی و اورژانس مشغول ارائه خدمت است. تعداد تخت های مصوب بیمارستان 50 تخت است  و در حال حاضر تعداد تخت فعال آن 47 تخت است. زایشگاه و بخش زنان این بیمارستان از مجهزترین بخشها در بین بیمارستانهای خصوصی استان گلستان است.
آدرس: گرگان پارس- نبش فروردین شرقی
تلفن:32326547 
اگر در بیمارستان مسعود گرگان زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.
برای مشاهده لیست بیمارستانهای خصوصی گرگان اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید