بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیمارستان مهر اهواز نی‌نی‌بان: بیمارستان مهربیمارستانی خصوصی – درمانی

بیمارستان مهر اهواز
نی‌نی‌بان: بیمارستان مهربیمارستانی خصوصی – درمانی است.این بیمارستان با 182 تخت فعال در بخشهای مختلف جراحی تخصصی و عمومی و زنان و زایمان مشغول ارائه خدمات به شهروندان اهوازی و شهرهای نزدیک به آن است.آدرس: فلکه اول کیانپارس، خیابان کوثر، بیمارستان مهرتلفن:3339475 0611اگر در بیمارستان مهر زایمان کرده‌اید یا یکی از نزدیکان شما تجربه زایمان در این بیمارستان داشته است، نی‌نی‌بان از هرگونه نظرو تجربه ای استقبال می‌کند و بدون هیچ کم و کاستی نظر همه مخاطبان را منعکس می‌کند.

برای مشاهده لیست بیمارستانهای خصوصی اهواز اینجا  را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید