مطالب جالب!
مطالب جالب!

بیماری جالب یک پسر؛ پسری که همیشه می خندد!! مادرش

بیماری جالب یک پسر؛ پسری که همیشه می خندد!! 
 مادرش

بیماری جالب یک پسر؛ پسری که همیشه می خندد!!
مادرش الاند اشاره می کند عارضه فرزندش را در چند ماهگی کشف کرده زمانی که در غذادادن به او دچار مشکلات جدی شده بود: ما نمی دانستیم قضیه تا این حد جدی است  و فقط فکر می کردیم به دلایلی خوب  غذا نمی خورد ولی پزشک خانواده ما را به بیمارستان اصلی شهر ارجاع داد و آنجا بلافاصله آزمایشات متعددی انجام دادند و خوشبختانه چون قبلا بیمار دیگری مبتلا به انگلمن سندروم داشتند، بیماری فرزندم را سریع تشخیص دادند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید