iTech news
iTech news

بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد گران شد؛ نرخ بیمه شخص

بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد گران شد؛ نرخ بیمه شخص

بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد گران شد؛ نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در سال ۹۶
با توجه به افزایش نرخ دیه توسط قوه قضائیه و بر اساس ابلاغ بیمه مرکزی، نرخ بیمه‌ی شخص ثالث وسایل نقلیه برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ درصد گران شد.
بدین ترتیب نرخ بیمه‌ی شخص ثالث در سال ۱۳۹۶ برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۷۶۰ هزار تومان، برای خودروهای پیکان، پراید و سمند ۹۰۰ هزار تومان، برای سایر خودروهای چهارسیلندر یک میلیون و ۵۸ هزار تومان و برای وسایل نقلیه‌ی بیش از ۴ سیلندر یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.
نرخ بیمه‌ی شخص ثالث وسایل نقلیه‌ی گازی ۱۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان، وسایل نقلیه‌ی دنده‌ای یک سیلندر ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان، وسایل دو سلیندر به بالا ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۳ هزار تومان، اتوبوس بارکش ۲۱۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.
مبلغ دیه‌ی کامل در ماه‌های غیر حرام سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۱۰ میلیون تومان تعیین شده است که در سال ۹۵ برابر با ۱۹۰ میلیون تومان بود.
در سال ۹۶ تعهدات بدنی بیمه‌ی شخص ثالث ۲۸۰ میلیون تومان، تعهدات مالی ۷ میلیون تومان و تعهدات بیمه‌ی حوادث راننده ۲۱۰ میلیون تومان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید