هر روز!
هر روز!

بیوگرافی امام خمینی +عکس - بیوگرافی رهبران ، بیوگرافی سیاستمداران

بیوگرافی امام خمینی +عکس - بیوگرافی رهبران ، بیوگرافی سیاستمداران

بیوگرافی امام خمینی +عکس - بیوگرافی رهبران ، بیوگرافی سیاستمداران
 
بسم الله الرحمن الرحیمحضور مبارک اعلیحضرت همایونی پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت درانجمنهای ایالتی و ولایتی، “اسلام ” را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رای داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام وآرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.
الداعی: روح الله الموسوی
تصاویر امام خمینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید