مسیر سبز
مسیر سبز

بیچاره دریاچه ارومیه. واحد مرکزی خبر: معاون شرکت مدیریت منابع

بیچاره دریاچه ارومیه...
واحد مرکزی خبر: معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد : مساحت دریاچه ارومیه 123 کیلومتر مربع کمتر از سال گذشته است .

یعقوب همتی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار واحد مرکزی خبر با ابراز نگرانی از کاهش تراز سطح دریاچه ارومیه گفت : این تراز نسبت به سال گذشته 23 سانتی متر کاهش نشان می دهد .

وی افزود : وسعت دریاچه ارومیه نسبت به دوره درازمدت 45 ساله نیز 1700 کیلومتر مربع کاهش یافته است .

همتی بارشهای اخیر را خوب اما ناکافی برشمرد وگفت : میزان بارشهای چند روز اخیر به گونه ای نیست که کمبود بارشها را جبران کند .

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در برخی مناطق از میزان نزولات ان مناطق بیشتر است از
هموطنان خواست مصرف بهینه آب را همچنان سرلوحه کارهای خود قراردهند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید