هر روز!
هر روز!

بیگ رامی : جلو بازو : بیگ رامی : جلو

بیگ رامی : جلو بازو : بیگ رامی : جلو

بیگ رامی : جلو بازو
: بیگ رامی : جلو بازو
: چهره جدید حاضر در بدنسازی حرفه ای که همه را با سایزهای مثال زدنی اش دچار شوک کرده در تمرین بازو اعتقاد زیادی به فرم درست حرکتی دارد ومی گویدشاید با تقلب کردن در فرم حرکت بتوانم وزنه های سنگین تری را جابجا کنم ، اما کنترل لازم روی عضلات هدف را از دست خواهم داد. او برای تقویت بخش خارجی جلوبازو و همچنین عضله براچیالیس تاکید خاصی روی حرکت جلوبازو چکشی دارد.
به گزارش : برنامه تمرینی جلوبازو از بیگ رامی :
جلو بازو دمبل چکشی ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی
جلو بازو لاری۴ ست با تکرارهای ۱۰تا ۱۲ تایی
جلو بازو چکشی سیمکش ۴ ست با تکرارهای ۱۰تا ۱۲ تایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید